Volstrup Understed karup Kirke
 
 
 
Efterarsskov.jpg
udsnit_af_Understed_kirke.jpg
Agern_02.jpg
hst_2023_01.jpg
praedikestol.jpg
kristus_pa_korset.jpg
bletrer_i_blomst_02.jpg
 
 
   
 
 
 
 
Det sker
 

01-10-2023 kl. 09:00

Gudstjeneste i Understed Kirke ved Mette Volsgaard, BEMÆRK tidspunktet

 

08-10-2023 kl. 10:30

Gudstjeneste i Volstrup kirke ved Peter Falk Sørensen

 

15-10-2023 kl. 09:00

Gudstjeneste i Karup Kirke ved Theis Kvesel Aaen, BEMÆRK tidspunktet

 

22-10-2023 kl. 09:00

Gudstjeneste i Volstrup Kirke ved Theis Kvesel Aaen, BEMÆRK tidspunktet

 

26-10-2023 kl. 19:00

Stillegudstjeneste ved Peter Falk Sørensen

 

Tillæg til kirkegårdstakster

 

 

 

Frederikshavn Provsti

Aalborg Stift

Tillæg til Vedtægt

for

kirkegårdene i Frederikshavn provsti

Frederikshavn kommune, Aalborg stift.

 

D. Takster

 

§ 30

Kirkegårdsvedtægtens § 30 udgår og erstattes af nedenstående.

§ 31-40 vedr. takster fastsættes af provstiudvalget og fremgår af takstbladet/GIAS for den enkelte kirkegård.

Erhvervelse og fornyelse af gravsteder.

 

§ 31

 

En brugsperiode er på samme antal år, som fredningstiden for det pågældende gravsted, jfr. § 20 (kirkegrave for voksne) og § 24(urnegrave). Ved fornyelse for et kortere åremål en en hel brugsperiode erlægges en forholdsmæssig betaling.

 

Fornyelse kan, efter fredningstidens udløb, ikke ske for et kortere åremål end 5 år.

 

§ 32

 

Med hensyn til erhvervelse af brugsret til et gravsted henvises til Lovbekendtgørelse nr 77 af 2 februar 2009 om Folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde med senere ændringer, § 15, stk. 1 og 2.

 

Nærværende takster for erhvervelse/fornyelse af brugsret er gældende for alle typer af gravpladser.

Foruden betaling for erhvervelse/fornyelse skal der betales for vedligeholdelse og klipning af hæk i henhold til § 14.

 

Gravsted til børn, der ikke er medlem af folkekirken, kan erhverves til taksten for medlemmer, indtil det fyldte 14 år, forudsat at mindst en af forældrene er medlem af folkekirken.

 

Beløbene er fritaget for moms.

 

§ 33

 

For erhvervelse af brugsret til yderligere en gravplads, som udlægges på begæring af den efterlevende ægtefælle(jfr. § 7, stk. 4), betales på erhvervelsestidpunktet taksten for medlemmer af folkekirken i henhold til § 32. På tidspunktet for ibrugstagning af gravpladsen betales taksten for

ikke-medlemmer af folkekirken fratrukket den eventuelt tidligere betalte mellemstakst, såfremt afdøde på dødstidspunktet ikke er medlem af folkekirken.

 

Ved en eventuel senere fornyelse af brugsretten til en sådan gravplads betales på fornyelsestidspunktet taksten for medlemmer af folkekirken i henhold til § 32. PÅ tidspunktet for ibrugstagning af gravpladsen betales taksten for ikke-medlemmer af folkekirken fratrukket den eventuelt tidligere betalte mellemstakst, såfremt afdøde på dødstidspunktet ikke er medlem af folkekirken.

 

Hvis brugsperioden for et ikke-medlem er det dobbelte af den normale (jf. § 20 og 24), f.eks. ved begravelse i egetræskiste, fordobles gebyret if. § 32.

 

Valgmenighedsmedlemmer betaler samme takst som ikke-medlemmer, jf. Kirkeministeriets cirkulære 9074 af 12.02.2013 § 4 stk. 3.

 

Ren- og vedligeholdelse af gravsteder

 

§ 34

 

Kirkegården påtager sig pligten til at renholde gravsteder for ukrudt for et beløb pr.år i henhold til takstbladet.

 

For alle arbejder ud over renholdelse for ukrudt betales særskilt efter regning. Kirkegården udarbejder på begæring skriftligt tilbud på sådanne arbejder.

 

Alle beløb er momspligtige.

 

§ 35

 

Kirkegården påtager sig pligten til at sørge for almindelig vedligeholdelse af anlagte gravsteder

for èn brugsperiode mod betaling af et beløb i henhold til takstbladet, som indbetales til Aalborg Stift til oplæg blandt kirkens kapitaler.

Alm. vedligeholdelse omfatter foruden almindelig renholdelse af gravstedet for ukrudt følgende arbejder: Omplantning af kantplanter, fornyelse af udgåede eller forvoksede planter (ikke 1-årige), opretning efter jordsætning, pålægning af ral og rensning og opretning af gravminde.

 

Skal vedligeholdelsespligten omfatte yderligere forpligtelser, som plantning af forårs- og sommerblomster, sætning af blomsterløg, pålægning af kranse eller blomster til højtiderne eller på bestemte mindedage, vedligeholdelse af indgangsparti eller gelænder omkring gravsteder, vedligeholdelse af gravmindet med indskrift og lign., må der herfor erlægges særskilt vedrlag.

 

Kirkegården udfærdiger i alle tilfælde specificeret tilbud(GIAS) på vedligeholdelse mod éngangsvederlag, omfattende prisen på og omfanget af den almindelige vedligeholdelse, samt prisen på og omfanget af eventuelle særlige ydelser.

 

Ønskes vedligeholdelsen overtaget af kirkegården for længere tid end én brugsperiode, skal overenskomst herom med specifikation af ydelsernes omfang og pris i hvert enkelt tilfælde godkendes af Provstiudvalget.

 

Aftaler om almindelig vedligeholdelse skal altid indgås til fredningsperiodens udløb for det pågældende gravsted.

Aftaler om almindelig vedligeholdelse, som overstiger fredningstiden if. §§ 20 og 24, eller som ikke dækker fredningstiden, skal godkendes af prostiudvalget.

Aftaler om grandækning, sommerblomster m.v. kan tegnes for en kortere periode end fredningstiden.

Alle beløb er momspligtige.

 

§ 36

 

Med hensyn til takster for erhvervelse/fornyelse af gavplads henvises til vedtægtens § 32

 

For obligatorisk vedligeholdelse i fredningsperioden af gravpladser i fællesgravsted("plæne") henvises til § 35.

 

Beløbene indbetales til Aalborg Stift til oplæg blandt kirkens kapitaler.

 

Øvrige ydelser 

 

§ 37

 

Med hensyn til takster for erhvervelse/fornyelse af gravplads henvises til vedtægtens § 32.

 

For vedligeholdelse af eventuelle andre gravstedsformer , f.eks plænegravsted med mindeplade, "skovkirkegård", osv. betales efter særskilt aftale, som skal godkendes af Provstiudvalget.

 

§ 38

 

For gravning, tilkastning, planering og opretning inden for det første år efter begravelsen betales i henhold til kirkegårdens takstblad.

 

Beløbet er fritaget for moms.

 

Reservation af gravsteder.

 

§ 39

 

Såfremt der på kirkegården er mulighed for reservation af gravsted til fremtidig brug, skal der udstedes et gravstedsbrev til den, der ønsker reservationen foretaget. Sådan reservation skal noteres

nøjei kirkegårdsprotokollen for at sikre en præcis styring af overblikket over ledige gravpladser og gravpladser, der er reserveret til senere brug.

 

Gravpladser reserveret til senere brug skal erhverves for en brugsperiode (jf. § 20 og 24). Taksten for erhvervelse if. § 32 skal betales (medlemstakst). Herudover skal der ske betaling for vedligeholdelse af gravstedet efter de for kirkegården gældende takster for årlig vedligeholdelse af det pågældende gravsted(jf. § 34).

 

Hvis der på et senere tidspunkt begraves et ikke-medlem, eller et medlem af en valgmenighed, opkræves taksten for ikke-medlemmer (§32) for en gravplads, fratrukket tidligere indbetalt medlemstakst, se § 33.

 

A) _ mulighed for reservation af gravsted til fremtidig brug.

eller

B)_ ikke mulighed for reservation af gravsted til fremtidig brug.

 

Ikke-Medlemmers benyttelse af kirken.

 

§ 40

 

I forbindelse med kirkelig begravelse/bisættelse af en person, der er medlem af en valgmenighed eller ikke er medlem af folkekirken, opkræves betaling i henhold til takstbladet.

 

For pyntning af kirken betales efter regning - beløbet skal tillægges moms.

 

*) Begravelseskapel, hvor der foretages kirkelige handlinger, er ligestillet med en kirke. Ved "kapel" forstås her et sted, der bruges til henstilling af kister, udsyngning o.l.

 

Frederikshavn Provsti

Silovej 8, 5 sal, 9900 Frederikshavn

          Tlf. 51 16 63 06

Frederikshavn.provsti@km.dk 

 

Frederikshavn provstiudvalg den 14.04.2016

 

Viggo Ernst Thomsen

Provst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Volstrup Understed Kirke,  Understedvej 74, 9300 Sæby  -  Karup kirke, Kildalvej 5, 9300 Sæby  
  Uptime-IT ApS Login Se og ret dine cookie indstillinger  

1. Dine cookie settings
Funktionelle cookies, marketing og tracking
Cookies der giver os mulighed for at analysere webstedets anvendelse, så vi kan måle og forbedre ydelsen, og cookies der bruges af reklameselskaber eller annoncerende selskaber til at slå annoncer op, som er relevante for dine interesser.
 Alle

Nødvendige cookies
Cookies der er nødvendige for sidens funktionalitet.
 Nødvendige


2. Dette website anvender cookies

En cookie er en lille tekst-fil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren.
En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus.

3. Formål med cookies på vores website:
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker f.eks., hvad du har lagt i en eventuel indkøbskurv, om du tidligere har besøgt siden, om du er logget ind og hvilket sprog og valuta, du gerne vil have vist på hjemmesiden. Vi bruger også cookies til at målrette vores annoncer over for dig på andre hjemmesider. Helt overordnet anvendes cookies således som del af vores service til at vise indhold, der er så relevant som muligt for dig.

4. Sådan sletter eller blokerer du for cookies i din browser
minecookies.org/cookiehandtering


5. Liste over brugte cookies:
NavnFormålUdbyderUdløber

Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik.
Vi deler også oplysninger om din brug af vores website med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Få flere oplysninger

OK Læs mere