Volstrup Understed karup Kirke  
 
 
kristus_pa_korset.jpg
aller_helgener_kors_01.jpg
praedikestol.jpg
udsnit_af_Understed_kirke.jpg
Kristtorn.jpg
 
 
   
 
 
     
 
Det sker
 

23-01-2022 kl. 10:30

Gudstjeneste i Understed Kirke ved Peter Falk Sørensen

 

30-01-2022 kl. 09:00

Gudstjeneste i Volstrup Kirke ved Mette Volsgaard, BEMÆRK tidspunktet

 

06-02-2022 kl. 09:00

Gudstjeneste i Karup Kirke ved Theis Kvesel Aaen, BEMÆRK tidspunktet

 

13-02-2022 kl. 10:30

Gudstjeneste i Volstrup kirke ved Peter Falk Sørensen

 

20-02-2022 kl. 10:30

Gudstjeneste i Understed kirke ved Peter Falk Sørensen

 

 

 

 Volstrup Kirke

 

 

Husk Coronapas og mundbind gudstjenester. Mundbind skal beholdes på under hele gudstjenesten.

 

 

03-02-2022 kl. 19:00

 

Koncert i Understed kirke med Ester Brohus, Dørene åbnes kl. 18.15

 

Billetpris :150 kr. Billetsalg: Starter 6 dec. kl.15-17 Understed Menighedshus Understedvej 67, 9300 Sæby

se under aktiviteter

 

 

 

Organist søges

til

         Volstrup Kirke      Understed Kirke      Karup Kirke        

 

 Stillingen som organist ved Volstrup-Understed-Karup Kirker,                 

Frederikshavn Provsti er ledig og ønskes besat 1. februar eller efter aftale.

 

Vi søger en organist, der

  • kan varetage den instrumentale musikledsagelse ved gudstjenesterne og øvrige

kirkelige handlinger

  • vil medvirke musisk ved børne- og ungdomsarbejde
  • er udadvendt og vil indgå i et fleksibelt arbejdsfællesskab med de øvrige medarbejdere
  • er indstillet på at deltage aktivt i menighedslivet
  • kan spille både traditionel kirkemusik, samt rytmisk musik

 

Vi tilbyder

  • en stilling på 12 timer pr. uge.
  • en stilling ved tre i Vendsyssel smukke og smukkeste beliggende landsbykirker
  • en stilling, hvor du bliver sparringspartner for præsten ved gudstjenesterne og de

kirkelige handlinger

  • en stilling, hvor der med den rette organist er gode udviklingsmuligheder i sognene
  • sogne, der ligger tæt på Sæby og Frederikshavn med gode skoler, børnehaver, muligheder

for at finde bopæl, velfungerende musikskoler og et rigt kulturliv

 

Orglet i Volstrup Kirke er et Bruno Christensen & Sønner fra 2006 – 14 stemmer, 2 manualer, pedal

Orglet i Understed Kirke er et Bruno Christensen & Sønner fra 1977 – 7 stemmer, 1 manual, pedal

Orglet i Karup Kirke er et Jydsk Orgelbyggeri fra 1965 – 6 stemmer, 1 manual, pedal

 

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet,     

CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister. 

 

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige

en bruttoløn mellem kr. 317.853,20 kr. – 387.310,88 årligt (nutidskroner).

Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt

mellem 40.896,13 kr. – 63.517,15 kr. (nutidskroner).

Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

 

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftalesi henhold til det aftalte basisløntrinssystem. 

Basisløntrin 1 udgør kr. 306.708,73 årligt (nutidskroner) og 

Basisløntrin 2 udgør kr. 322.247,03 årligt (nutidskroner). 

Indplacering sker efter anciennitet. 

Rådighedstillægget udgør årligt 36.995,96 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

 

Ansættelse af en organist vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 284.800,88 kr. – 416.246,84 kr. (nutidskroner).

Fikspunktet er 292.103,12 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 947,19 kr. (nutidskroner)

Rådighedstillægget udgør årligt 21.952,42 kr. (nutidskroner).

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås inden ansættelsen mellem menighedsrådet og

Dansk Kirkemusiker Forening.

 

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

 

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til

Sognepræst Peter Falck Overgaard Sørensen, tlf. 91 19 64 59

 

Ansøgningsfrist mandag den 7 februar 2022, kl. 12.

Ansættelsessamtale og prøvespil forventes afholdt i uge 7

 

Ansøgning samt evt. referencer, sendes til Volstrup-Understed-Karup Sognes Menighedsråd

v/formand Frits Sønderskov Christensen på mail: 8443fortrolig@SOGN.DK

 

Menighedsrådene kan oplyse, at

-          der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen

-          der er tre måneders prøvetid

 

Vi glæder os til at modtage din ansøgning

 

 

 

 

Understed Kirke

 

Kirken er opført i 1200-tallet. Kirken, der ligger højt med dybe dalstrøg mod vest og nord, består af senromansk kor og skib med gotisk vestforlængelse og våbenhus mod syd.

 

Den senromanske bygning er opført af munkesten, og de uændrede dele af murværket - koret og til dels skibets nordside - viser den som en meget pyntelig repræsentant for den vendsysselske teglstensgruppe. Korets nordside har velbevarede lisener og rundbuefriser, der hviler på konsoller, formet som menneske- og dyrehoveder, samt et lille rundbuevindue. Skibets nordmur er enklere, med dobbelt savskifte foroven, dog noget forstyrret, samt spor af to rundbuevinduer, der ledsages af løberstik. Korbuen er vistnok noget udvidet, og kor og skib har forskallet loft.

 

I sengotisk tid udvidedes bygningen mod vest, og begge døre flyttedes til forlængelsen. Den tilmurede norddør i forlængelsen har været spidsbuet i fladbuet spejl, mens den stadig benyttede sidedør er fladbuet.

Karup Kirke

 

Kirken er opført i 1100-tallet. Højt på en bakkekam i det stærkt kuperede østvendsyssel knejser den lille Karup kirke, der i det ydre ikke har forandret sig meget, siden den blev opført i romansk tid, antagelig omkring 1150-75.

 

Foruden det oprindelige kor og skib har den kun en nyere tilbygning, nemlig våbenhuset ved nordsiden, der er fra 1958. Den romanske bygning er opført af granitkvadre på en skråkantsokkel, og af oprindelige enkeltheder ses kun et tilmuret vindue på korets nordside med rundbuet monolitoverligger samt den velbevarede korbue, der har omløbende skråkantsokkel og ligeledes omløbende, smukt profileret kragsten.

 

Volstrup kirke

 

Kirken er opført i 17. århundrede. Volstrup Kirke virker ejendommelig, fordi koret mod sædvane er næsten lige så langt som skibet. I sig selv er den ret beskeden - uden tårn - men inventaret og gravminderne røber den som en typisk herregårdskirke, der helt op til vore dage har tilhørt Sæbygård. Den hvidkalkede, blytækte bygning består af kor og skib, muligvis med en sengotisk kerne, men stærkt omdannet i sengotisk tid, samt våbenhus mod nord. Kor og skib er opført af røde munkesten med anvendelse af en del enkeltheder i hugget granit, bl.a. dele af skråkantsokkel og rundbuede vinduessten. Ud over den rundbuede norddør, der kan være senromansk, er der ingen enkeltheder, som nærmere belyser den oprindelige bygning, der i sengotisk tid helt omdannedes, da der i skibet indsattes to krydshvælv og koret forlængedes til næsten samme længde som skibet, også med to fag krydshvælv. Den tilmurede syddør er spidsbuet ligesom korbuen. Gavlene fik, formentlig i 1700-tallet, svungne nordjyske barokkamme.

 

Altertavlen, der står på alterbordet, rummer dele af en ungrenæssance-fløjtavle med Johan Ruds og Anne Hardenbergs våben (kun de mødrene bevaret), men præges stærkt af en omdannelse 1709 med våben og initialer for (salig) Holger Pachs og fru Lisbeth Bille. I fodstykket malerier af den jødiske og den kristne nadver, i storfeltet Korsfæstelsen.

 

 

 

 
 
 
Events

13. januar 2022

Referat af menighedsmøde den 11.01.2022

se under fanen KONTAKT-Menighedsråd-Menighedsmøder

 

17. januar 2022

Kreativ eftermiddag 14-16 i Volstrup Graverhus

 

19. januar 2022

Onsdagscafe i Understed forsamlingshus

Kørerlærer Jens Porsborg fra Sæby, vil give os en times teoriundervisning. Dvs. opdatere os i de nyeste trafikregler.

 
 
  Understed Kirke,  Understedvej 74, 9300 Sæby  -  Karup kirke, Kildalvej 5, 9300 Sæby  
  Uptime-IT ApS  Login Se og ret dine cookie indstillinger  

1. Dine cookie settings
Funktionelle cookies, marketing og tracking
Cookies der giver os mulighed for at analysere webstedets anvendelse, så vi kan måle og forbedre ydelsen, og cookies der bruges af reklameselskaber eller annoncerende selskaber til at slå annoncer op, som er relevante for dine interesser.
 Alle

Nødvendige cookies
Cookies der er nødvendige for sidens funktionalitet.
 Nødvendige


2. Dette website anvender cookies

En cookie er en lille tekst-fil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren.
En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus.

3. Formål med cookies på vores website:
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker f.eks., hvad du har lagt i en eventuel indkøbskurv, om du tidligere har besøgt siden, om du er logget ind og hvilket sprog og valuta, du gerne vil have vist på hjemmesiden. Vi bruger også cookies til at målrette vores annoncer over for dig på andre hjemmesider. Helt overordnet anvendes cookies således som del af vores service til at vise indhold, der er så relevant som muligt for dig.

4. Sådan sletter eller blokerer du for cookies i din browser
minecookies.org/cookiehandtering


5. Liste over brugte cookies:
NavnFormålUdbyderUdløber

Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik.
Vi deler også oplysninger om din brug af vores website med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Få flere oplysninger

OK Læs mere